28.04.2021

ČASOVÝ HARMONOGRAM UWC 2022

Níže naleznete důležitá data

Prosinec 2021 – přihlášky univerzit

Leden 2022 – termín uhrazení zálohy FISU (5000 EUR)
Březen 2022 – kvantitativní přihláška (nahlášení počtu účastníků)
Květen 2022 – jmenovitá přihláška účastníků
18.6.2022 – 19.6.2022 – přijezdy účastníků
20.6.2022 – 22.6.2022 – zápasy ve skupině
23.6.2022 – 24.6.2022 – zápasy o umístění
25.6.2022 – odejzd účastníků